krig

Jag vet inte längre vem jag är. Vem jag vill vara eller vem jag försöker vara. Vill inte. Varför är det så svårt att tro?

om du inte fanns vad vore jag då

du måste finnas

foolish

Somehow I keep thinking that life's gonna get better. That I will be prettier, thinner, happier, nicer and in love. Somehow I keep thinking that something big awaits me even though my grades suck and I don't have all the money. Somehow I believe that I'll get a great life, a life out of the ordinary. I don't really know what it is that makes me believe that I of all people would succeed, but I do.

RSS 2.0